Artykuły historyczne

środa, 05 maja 2010 00:00
Drukuj
Fundacja współdziała z wybitnymi badaczami historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Do grona osób od początku współpracujących z Fundacją należą historycy Warszawskiego Oddziału IPN: Kazimierz Krajewski i dr Tomasz Łabuszewski (związani z nią jeszcze przed powstaniem IPN). Krajewski, jak już była mowa, współodpowiada za merytoryczną stronę działań Fundacji. Nikomu, kto interesuje się ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI nie trzeba przedstawiać ich dorobku naukowego, wystarczy wspomnieć, że są oni autorami takich dzieł jak: „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”, „Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK w latach 1944-1952” czy „Białostocki Okręg AK-AKO (VII 1944 - VIII 1945)”. Pan Kazimierz jest też autorem takich prac jak „Na Ziemi Nowogródzkiej. Nowogródzki Okręg AK” czy tom źródłowy „Nowogródzki Okręg AK w dokumentach”. Stworzony przez nich profil prac Warszawskiego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN, zwłaszcza program badań regionalnych nad dziejami oporu w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w Polsce, który zaowocował już publikacjami dotyczącymi powiatów Sokołów Podlaski i Pułtusk (a w przygotowaniu pow. Ostrołęka i Siedlce) oraz opracowaniami dotyczącym XVI Okręgu NZW na Mazowszu - jest wybitnie zbieżny z celami, które wytyczyła sobie Fundacja. Ta ścisła zbieżność celów jakie wytyczyli sobie wspomniani badacze spowodowała, iż od samego początku zaliczamy ich do grona osób, na które Fundacja może zawsze liczyć. Na drogach naszych działań mieliśmy okazję poznać i nawiązać współpracę również z innymi znakomitymi badaczami i pasjonatami epopei zbrojnego podziemia antykomunistycznego: Waldemarem Brendą, dr Maciejem Korkuciem, Grzegorzem Makusem, dr Piotrem Niwińskim, dr Ryszardem Śmietanko-Kruszelnickim, dr Krzysztofem Kacprzakiem, Jackiem Pawłowiczem i Mariuszem Bechtą. Niektórzy z nich obiecali nam, że będą zamieszczać na naszej stronie swoje teksty, dzięki czemu, mamy nadzieję, strona ta będzie dla czytelnika cały czas żywa i interesująca. Zachęcamy do stałego monitorowania witryny i do lektury artykułów:

Grzegorz Makus - Rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie - 22.10.1946 r.

Grzegorz Makus - PUBP we Włodawie w walce z polskim podziemiem niepodległościowym w latach 1944-1947

„Opór”? „Odwet”? - czy po prostu „polityka historyczna”? (głos w dyskusji dotyczącej historii braci Bielskich

Ostatni obrońcy kresów

Powiat pułtuski w latach 1939-1956

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku w latach 1945-1956 (ludzie - struktury)

Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu pułtuskiego

Kalendarium akcji zbrojnych działań podziemia niepodległościowego na terenie powiatu pułtuskiego w latach 1945-1951

Działalność operacyjna WUBP w Warszawie przeciwko oddziałom kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” (1949-1952)

Kryptonim „Obszar” - „Narew” - rozgrywka MBP przeciwko konspiracji kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”

„Bohater” czyli znów czarno-biała historia

Sprawa porucznika „Jura”

Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na terenie województwa mazowieckiego w latach 1945-1956

Akcje uwalniania więźniów z więzień, obozów oraz placówek UBP i NKWD 1944-1948

Życie po Życiu - czyli zagadka śmierci „Oracza”

Zapomniany epizod z walk 6 Brygady Wileńskiej. Patrol „Tygrysa” do b. Prus Wschodnich (grudzień 1946 - styczeń 1947)

Ostatnia akcja ppor. „Przelotnego”. Rozbicie więzienia w Pułtusku 25/26.11.1946 r. w świetle dokumentów WiN i KBW

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sokołowie Podlaskim w latach 1944-1954 (ludzie - struktury)

Bohater i antybohater: Edward Wasilewski „Wichura”

„Żołnierze Wyklęci” o swej walce...

„Za linię Curzona” - ewakuacja oddziałów AK z Okręgów Nowogródek i Wilno oraz Inspektoratu Grodno Okręgu Białystok w latach 1944-1946

Działalność NKWD na Podlasiu 1944-1945 (zarys problematyki)

Działania pozaprawne PPR wobec opozycji i podziemia na przykładzie „szwadronu śmierci” Władysława Rypińskiego