Fundacja Pamiętamy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:486. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
Start Cele Fundacji

Cele Fundacji

Email Drukuj PDF

Podstawowym celem postawionym sobie przez Fundacj ?Pamitamy? jest przywrcenie pamici spoecznej o ludziach, ktrzy w drugiej poowie lat 40-tych i na pocztku 50-tych ubiegego stulecia podjli walk zbrojn z komunistami. Ktrzy powicili na otarzu wolnoci swoje plany yciowe, ciepo domowych ognisk, ambicje zawodowe, wreszcie ycie, czyli wszystko to co w wymiarze doczesnym, w perspektywie - tu i teraz - jest czowiekowi najdrosze. Ktrzy odrzucili moliwo egzystencji pod jarzmem komunizmu - najwikszego i najgroniejszego zarazem w caych dotychczasowych dziejach ludzkoci zinstytucjonalizowanego wroga wolnoci w kadym jej wymiarze. Ktrzy w czasach krwawego i penego triumfu tego systemu, kiedy za czynne wystpienie w obronie wartoci wysokich, jak wolno i niepodlego, pacio si yciem, dali z siebie wszystko. Ktrzy byli awangard w walce z niewol komunistyczn na ziemiach polskich. Ktrych ogromnej wikszoci grobw do tej pory nie udao si odnale. I zapewne nigdy si ju nie uda. Ktrych pami przez cay okres opresji komunistycznej w Polsce metodycznie plugawia komunistyczna propaganda. Dla ktrych nic nie moemy zrobi. Moemy tylko o nich - ONIERZACH WYKLTYCH - pamita, a w ramach tej pamici przypomina o ich walce i ofierze oraz broni ich wyboru, teraz gwnie przed szalbiercami, ktrzy powojenn histori Polski, do momentu upadku komunizmu, widz jako sum dziaa wolnociowych tych, ktrzy byli czonkami partii komunistycznej a nastpnie z niej odeszli bd zostali usunici i tych, ktrzy czonkami partii komunistycznej pozostali do samego jej koca.

Po drugie, naszymi staraniami pragniemy da namiastk zadouczynienia moralnego rodzinom onierzy antykomunistycznego podziemia. Niech wiedz one, e wsplnota, dla ktrej powicili ycie ich bliscy, a ktrej na imi nard, nie zapomniaa daniny cierpienia i krwi zoonej przez ich ojcw, braci czy dziadkw. Zasuguj przecie na to, aby w godnych miejscach - przy pomnikach wzniesionych ze sprawiedliwoci, stojcych w centrach miast, miejscowoci czy wsi, w ktrych yli, walczyli i ginli ich bliscy, mogli pomodli si czy wspomnie drog sercu osob. Takich miejsc staraniem Fundacji Pamitamy powstao ju kilkanacie. Prezentujemy je na stronie Pomniki. Uznajemy, e pami wymaga formy trwaej - std pomys na tego rodzaju dziaalno Fundacji.

Wzmacniaj j wydawane przez Fundacj przy okazji uroczystoci odsonicia kolejnych pomnikw i bezpatnie rozdawane pord uczestnikw tych uroczystoci ksieczki powicone wydarzeniom i postaciom, ktre dany pomnik upamitnia. Napisali je dla nas historycy badajcy dzieje niepodlegociowego podziemia antykomunistycznego, uczestniczcy w pracach Fundacji. Tre tych ksieczek znajdziecie Pastwo na stronie Nasze publikacje. Mamy te nadzieje, e prowadzc nasz dziaalno w ramach Fundacji ?Pamitamy?, realizujemy trzeci zaoony cel - edukacyjny. Chcemy bowiem, aby nasze pomniki przemawiay do wyobrani ludzkiej, eby zmuszay do postawienia pyta-o stosunek do komunizmu, o stosunek do polegych w walce o wolno, o rozumienie istoty wsplnoty narodowej. Take o stosunek do tych, ktrzy suc partii komunistycznej, wsplnot t zdradzili, bo wierzyli w walk klas..., bo nie wiedzieli..., bo Jata itd., itd. Niech ucz one jaka jest cena za wolno i niech bd przestrog przed wszystkimi, ktrzy, niezalenie od goszonej motywacji, wartoci tej zagraaj. Wolno, rozumiana jako prawo kadego do suwerennego okrelania wasnych celw i realizowania ich przy pomocy wszelkich nie zabronionych przez przepisy, szanujce podmiotowo jednostki i traktujce wszystkich rwno, rodkw- innymi sowy sytuacja, w ktrej przymus jednych wobec innych, realizowany wycznie przez pastwo i tylko w ramach prawa, jest ograniczony tak dalece, jak jest to moliwe w spoeczestwie- to fundament rozwoju, tak jednostek jak i spoeczestw. I dlatego ci, ktrzy w obronie tej wartoci, walczc z ludmi systemu komunistycznego, ktry zanegowa cay pozytywny dorobek cywilizacji zachodnioeuropejskiej, ktry by antytez wolnoci, zoyli ofiar z ycia powinni cieszy si nasz dobr pamici.

Wicej o historii i dziaalnoci Fundacji Pamitamy, a take o genezie okrelenia ONIERZE WYKLCI, ktrym od lat powszechnie okrela si uczestnikw antykomunistycznego zbrojnego podziemia, dowiecie si Pastwo z wywiadu redaktora Jarosawa Wrblewskiego z wspkierujcym pracami Fundacji Grzegorzem Wsowskim [ Bohaterstwo jest niestandardowe ] oraz zapisu rozmowy, jak redaktor Barbara Polak przeprowadzia z Grzegorzem Wsowskim oraz Kazimierzem Krajewskim - badaczem od lat zajmujcym si problematyk podziemia niepodlegociowego w jego penym - cigym wymiarze, a wic take po tzw. ?wyzwoleniu?, wspodpowiedzialnym za merytoryczn stron dziaa Fundacji Pamitamy [ Pamita o cenie wolnoci ].


Czytaj wicej:

  • Pamita o cenie wolnoci  •