Fundacja współdziała z wybitnymi badaczami historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Do grona osób od początku współpracujących z Fundacją należą historycy Warszawskiego Oddziału IPN: Kazimierz Krajewski i dr Tomasz Łabuszewski (związani z nią jeszcze przed powstaniem IPN). Krajewski, jak już była mowa, współodpowiada za merytoryczną stronę działań Fundacji. Nikomu, kto interesuje się ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI nie trzeba przedstawiać ich dorobku naukowego, wystarczy wspomnieć, że są oni autorami takich dzieł jak: „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”, „Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK w latach 1944-1952” czy „Białostocki Okręg AK-AKO (VII 1944 - VIII 1945)”. Pan Kazimierz jest też autorem takich prac jak „Na Ziemi Nowogródzkiej. Nowogródzki Okręg AK” czy tom źródłowy „Nowogródzki Okręg AK w dokumentach”. Stworzony przez nich profil prac Warszawskiego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN, zwłaszcza program badań regionalnych nad dziejami oporu w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w Polsce, który zaowocował już publikacjami dotyczącymi powiatów Sokołów Podlaski i Pułtusk (a w przygotowaniu pow. Ostrołęka i Siedlce) oraz opracowaniami dotyczącym XVI Okręgu NZW na Mazowszu - jest wybitnie zbieżny z celami, które wytyczyła sobie Fundacja. Ta ścisła zbieżność celów jakie wytyczyli sobie wspomniani badacze spowodowała, iż od samego początku zaliczamy ich do grona osób, na które Fundacja może zawsze liczyć. Na drogach naszych działań mieliśmy okazję poznać i nawiązać współpracę również z innymi znakomitymi badaczami i pasjonatami epopei zbrojnego podziemia antykomunistycznego: Waldemarem Brendą, dr Maciejem Korkuciem, Grzegorzem Makusem, dr Piotrem Niwińskim, dr Ryszardem Śmietanko-Kruszelnickim, dr Krzysztofem Kacprzakiem, Jackiem Pawłowiczem i Mariuszem Bechtą. Niektórzy z nich obiecali nam, że będą zamieszczać na naszej stronie swoje teksty, dzięki czemu, mamy nadzieję, strona ta będzie dla czytelnika cały czas żywa i interesująca. Zachęcamy do stałego monitorowania witryny i do lektury artykułów: