„[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [...] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno się pomylić nawet o jednego [...] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [...] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]”

Czytaj więcej

Tekst napisu memoratywnego na pomniku w Narewce:

„...Nie dajmy zginąć poległym.”
Zbigniew Herbert

PAMIĘCI
DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”
BOHATERSKIEJ SANITARIUSZKI
5 BRYGADY WILEŃSKIEJ AK MJR. „ŁUPASZKI”
ROZSTRZELANEJ PRZEZ KOMUNISTÓW
W WIĘZIENIU W GDAŃSKU
28 VIII 1946 R.
W WIEKU 18 LAT

CHWAŁA POLEGŁYM
W WALCE Z WŁADZĄ NIELUDZKĄ
ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI,
WIARĘ KATOLICKĄ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA