„[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [...] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno się pomylić nawet o jednego [...] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [...] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]”

Czytaj więcej

Tekst napisu memoratywnego na pomniku w Radomsku:

„...Nie dajmy zginąć poległym.”
Zbigniew Herbert

PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY
KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

UTWORZONEGO PRZEZ
KPT. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO
„WARSZYCA”19 II 1947 R.

POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH
W WALCE Z KOMUNISTYCZNYM ZNIEWOLENIEM
W LATACH 1945-1955

ODDALI ŻYCIE ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA