„[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [...] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno się pomylić nawet o jednego [...] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [...] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]”

Czytaj więcej

Główny napis memoratywny na pomniku w Wysokiem Mazowieckiem:

„...Nie dajmy zginąć poległym.”
Zbigniew Herbert

PAMIĘCI
KPT. KAZIMIERZA KAMIEŃSKIEGO „HUZARA”
I JEGO ŻOŁNIERZY Z ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH
OBWODU AK-AKO-WIN WYSOKIE MAZOWIECKIE
I 6 BRYGADY WILEŃSKIEJ ARMII KRAJOWEJ
POLEGŁYCH W LATACH 1945-1953
W WALCE Z KOMUNISTAMI