Tekst głównego napisu memoratywnego na pomniku w Lublinie:

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY AK–WIN
ZE ZGRUPOWANIA
MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO „ZAPORY”
POLEGŁYCH W WALCE
Z HITLEROWSKIM I KOMUNISTYCZNYM ZNIEWOLENIEM
W LATACH 1943–1955